• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าหลัก ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า ทวีปออสเตรเลีย การยื่นขอวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย

การยื่นขอวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย

E-mail Print PDF

เอกสารในการขอวีซ่า
 หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)
 สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)
 หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
 ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement จากธนาคารเท่านั้น
 เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือบัตรนักเรียน กรณีปิดเทอม
 เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา โดยออกจากการอำเภอเท่านั้น
 ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์ (โดยใช้แบบฟอร์มของสถานทูตเท่านั้น)  และใบประกันสุขภาพ ระหว่างเดินทาง
 หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกำหนดวันออกวีซ่า
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
Ä กรุณาเตรียมเอกสารที่ชี้แจงไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กำหนด เพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า Ä

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ...............................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) .....................................................................................................................
......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ....................
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ ....................................................
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตำแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทำงาน หรือร้านค้า ................................................................... ที่อยู่ ...................................................
.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .....................
โทรศัพท์ที่ทำงาน ................................................  โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ........................................................................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..................
โทรศัพท์ .....................................................

 

ข่าวด่วน

ไทม์ ทิคเก็ต ทราเวล กลับมาพร้อมกับรูปโฉมใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เพื่อนนักท่องเที่ยว นักเดินทาง ได้ตรวจสอบ ค้นหาข้อมูลแบบออนไลน์อย่างพร้อมสรรพ รวมทั้งดาวน์โหลดข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่างๆ อย่างมากมาย เพียงคลิ้กสมัครสมาชิกที่นี่

Who is Online?

We have 5 guests online

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้98
mod_vvisit_counterเมื่อวาน148
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้895
mod_vvisit_counterเดือนนี้4183
mod_vvisit_counterตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2552178572